Web Ne Demektir? Önemi nedir?

Web Ne Demek?

Tanımı

Web, diğer adıyla World wide web; kısaca www, internet üzerinde yayınlanan birbirleri arasında bağlantı bulunan hiper-metin dokümanlardan oluşan bilgi sistemi olarak tanımlanmaktadır. Bu hiper metinler; bugün web sayfası adını verdiğimiz metinlerdir ve Safari, Google Chrome, Opera, Edge gibi internet tarayıcıları vasıtalarıyla erişilebilmektedir. Web sayfalarında; metin, görsel, video gibi multimedya unsurları bulunabilir veya web sayfalarında verilen linkler ile başka web sayfalarına erişim sağlanabilmektedir.

Web kavramı internet sayfalarını oluşturmak için kullanılan ve bir metin işaretleme dili olan HTML‘in bugün World Web Wide Konsorsiyumu’nun başkanı olan Tim Berners-Lee tarafından geliştirilmesi sonucunda bulunmuştur.

İnsanlar sıklıkla web ve internet terimlerinin aynı anlama geldiğini düşünmekte ve bu iki terimi birbirinin yerine kullanmaktadır. Buna karşın; internet bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağı iken web ise internette yayınlanan ve aralarında bağlantı bulunan web sayfalarından oluşan bilgi sistemidir. Dolayısıyla; webin çalışabilmesi için öncellikle internetin bulunması gerekmektedir.

Yapısal Özellikleri

Web, internet üzerine kurulu bir sistem olup internetin sunduğu özelliklerin kullanılmasını sağlar. İnternet, bilgisayar sistemlerini birbirine bağlamakla birlikte bu bağlantının ve özelliklerinin somutlaşabilmesi içi webe ihtiyaç vardır. İnternetin bir bilgi ve birikim havuzu olmasını da web sağlamaktadır. Web olmaksızın insanların bilgi ve birikimlerini paylaştığı web sayfalarına erişmek mümkün olmayacaktır. Webin çalışabilmesi için istemci ve sunucu iki bilgisayar sisteminin olması gerekmektedir. İstemci bilgisayar veriye ulaşmak isteyen bilgisayar sistemi iken sunucu bilgisayarı ise o veriyi sunan bilgisayar sistemidir. Tüm bu istem ve sunum ilişkisi ise protokoller üzerinden yürütülür. Web de tüm bu protokollerin küresel yapısını oluşturmaktadır.

2001 yılında yapılan bir araştırmaya göre; derin webde 550 milyardan fazla doküman bulunmaktadır. İngilizce web sayfaları %56.4 ile birinci sırada iken ikinci sırada %7.7 ile Almanca, üçüncü sırada %5.6 ile Fransızca ve dördüncü olarak ise %4.9 ile Japonca web sayfaları gelmektedir.

Çalışma Şekli

Web sayfasının internette barındırılabilmesi için öncelikle bir alan adı seçilerek bu alan adının alan kaydı yapan firmalar aracılığıyla kaydettirilmesi gerekmektedir. Alan adı, belirli bir süre için kaydettirilebilir ve süre sonunda yenilenmediği takdirde sunucu bilgisayar sisteminden kaldırılır. Tescil ile birlikte o web sayfasına ulaşılabilmesi için bir adres tanımlanır. Web sayfalarının adresleri kısaca IP olarak adlandırılan 0 ile 255 arasındaki rakamlardan oluşan dört basamaklı rakamdan oluşan internet protokolü olarak adlandırılır.

İnternet protokol numaralarının kullanıcılar tarafından akılda tutulması zor olduğundan internet alan adının internet protokol numarası ile eşleştirilmesi gerekmektedir. Kısaca DNS olarak adlandırılan alan adı servislerini sunan firmalar bu hizmeti vermektedir. Alan adı ile internet protokol numarasının eşleşmesi sonrasında kullanıcılar internet tarayıcısına alan adını yazarak aramaları sonucunda alan adının eşleştiği internet protokol numarasına sahip olan web sayfasına ulaşabilmektedir.

Günümüzde internet kullanımının artmasına bağlı olarak; hız problemleri gündeme gelmekte olup geliştirilen teknolojiler ile birlikte internet hızının artırılması amaçlanmaktadır.

Hazırlayan: EMAdijital

Benzer Konular